DE WATERZAAK

Actiegroep voor een duurzaam integraal waterbeleid in Antwerpen.

De hele Antwerpse binnenstad wordt sinds jaren geteisterd door een dalende grondwaterstand ten gevolge van ongecontroleerde grondwaterbemalingen zonder retour. Veel bemalingen pompen jaar in - jaar uit 24/7  grondwater weg en dat zorgt voor de sterke daling van de grondwaterstand. Daardoor is overigens de geklasseerde stadsvijver “verdwenen” en sterven historische bomen vroegtijdig af.

Het hele ecosysteem in de Antwerpse binnenstad komt onder druk te staan !

 

We hebben nu een actieplan klaar en verhogen de “druk op de ketel” om politiek oplossingen af te dwingen.  

 

Er is dringend een nieuw integraal water-actie-plan nodig en zeg maar SOS !

 

Door de grondwater catastrofe in combinatie met de droogte staat het hele bomenbestand in de binnenstad onder stress : jong aangeplante bomen sterven af – maar vooral de historische bomen worden veel vroeger ziek en sterven af … Het gaat niet alleen om de stadsvijver : die is het symbool voor een veel ernstiger problematiek die het ecosysteem en leefbaarheid van de hele binnenstad aantast.

Jij kan mee de publieke opinie sensibiliseren om terug water in de binnenstad te krijgen : bijvoorbeeld door regenwater grootschalig af te leiden naar de vijver en grondwater compensaties op te leggen.

Er moet ook een nieuwe aanvoerbron van water naar het Stadspark aangebracht worden ( vroeger kwam die vanuit het Schijn via de Herentalse vaart naar de stadsvijver)

Ook vele grote beton/asfalt pleinen (hitteschilden)  kunnen waterdoordringbaar gemaakt worden en wat dacht je van een grootschalige geveltuin actie in de hele binnenstad : die kan  veel afkoeling geven aan het gebouw waar je woont…

– Een radicale aanpak zal nodig zijn  : dat moeten we eisen van ons stadsbestuur !

 

Niet na de verkiezingen, maar vanaf nu– geen dag mag ons nog loslaten.

Het gaat bovendien niet alleen om onszelf – maar om onze kinderen en kleinkinderen …!

De Waterzaak

De Antwerpse binnenstad wordt sinds jaren geteisterd door een dalende grondwaterstand. Daardoor is de geklasseerde stadsvijver “verdwenen” en sterven historische bomen vroegtijdig af.

 

Daarom is er nu een actiegroep voor een duurzaam integraal waterbeleid in Antwerpen.

© 2018 - Waterzaak

waterzaak.be gebruikt cookies om website statistieken te raaplegen.